AAD
Přihlašovací jméno: Heslo:
Zapoměli jste heslo?Registrace

   VIRTUÁLNÍ OBCHOD    

Vážení návštěvníci virtuálního obchodu.

Nacházíte se na úvodní stránce virtuálního obchodu "ocenit.eu", který provozuje společnost AGENTURA AUTO DATA s. r. o. zapsaná v obchodním rejstříku u Okresního soudu Bratislava I, Oddíl: Sro, Vložka č.: 2122/B. Ve virtuálním obchodě můžete nakupovat informace z českého a slovenského automobilového trhu a jednoduchým způsobem stanovit hodnotu vozidla. Vstup do virtuálního obchodu je podmíněn registrací. Fyzické osobě doporučujeme zaregistrovat jeden účet (licenci). Právnická osoba si může pro skupinu uživatelů, kteří na její náklady a odpovědnost budou čerpat kreditní body z jednoho společného balíku, zaregistrovat více účtů (licencí). Kreditní body se objednávají přes účet prostřednictvím online objednávky, nebo emailem u administrátora virtuálního obchodu.ONLINE SLUŽBY

název službydatabázeprotokoloznačení službyhodnota v bodech
Historie cen plášťů pneumatik  Tato online aplikace obsahuje ceny plášťů pneumatik ze slovenského trhu od roku 1996 pro všechny druhy silničních vozidel. K zobrazenému konkrétnímu plášti získáte Informaci o aktuální ceně nového pláště, cenu nejlevnějšího, respektive nejdražšího nového pláště pro daný rozměr tak i průměrnou cenu pláště, vypočítanou z posledních známých cen porovnatelných nových plášťů pneumatik od jiných výrobců. Po zadání naměřené hloubky drážky běhounu se vypočítá zůstatková hodnota pláště. Ceníky jsou aktualizované na jaře a na podzim, kdy výrobcové mění sortiment (letní - zimní). Služba je přístupná od 05/2005.SKukázka (ukázka)AAD-CPP5 bodů
Datum první registrace vozidla dle VIN/SPZ  Tato online služba je určena pro identifikaci základních parametrů vozidla podle výrobního čísla VIN (Vehicle Identification Number). Systém na základě určité logiky identifikace VIN-kódu, vrátí uživateli této služby druh a kategorii vozidla, jeho název, model, typovou řadu, provedení karoserie, počet dveří a míst, motorizaci, objem válců a výkon motoru, druh použitého paliva, druh převodovky a počet převodových stupňů, pohon nápravy, celkovou hmotnost, rozvor kol, modelový rok, případně datum výroby a datum první evidence. Základní údaje nezpoplatňujeme, poskytování rozšířených údajů zpoplatňujeme podle aktuálně platného ceníku. V případě, že zadaný VIN je nesprávný, nebo ho nemůžeme dostatečně identifikovat (některé americké automobily a automobily vyrobené před rokom 1999), službu nezpoplatníme. Služba je přístupná od 12/2012.SKukázka (ukázka)AAD-VIN10 bodů
Ocenění automobilu - průměrné hodnoty  Tato online aplikace na základě výběrových kritérií vrátí uživateli průměrnou prodejní cenu nového a průměrnou tržní hodnotu ojetého automobilu s celkovou hmotností do 3,5 tuny. Průměrná prodejní cena nového automobilu je vypočítaná z posledních známých cen nových automobilů prodávaných prostřednictvím sítě oficiálních slovenských a českých importérů automobilů. Průměrná tržní hodnota ojetého automobilu je vypočítaná z množiny tržních hodnot porovnatelných automobilů na slovenském nebo českém automobilovém trhu. Porovnávají se automobily shodné značky, modelu, motorizace bez ohledu na stupeň standardní nebo příplatkové výbavy. Vložením počtu najetých kilometrů a korekcí za odlišnou výbavu se dosáhne hodnota automobilu přibližující se hodnotám na volném trhu. Upozorňujeme na to, že protokol k ojetému automobilu nemusí být akceptovaný pro právní úkony, protože nemá formu znaleckého posudku. Služba je přístupná od 05/2005.CZ + SKukázka (ukázka)AAD-OCA10 bodů
Údaje pro pojištění automobilu dle VIN  Tato online služba na základě výrobního čísla osobního nebo užitkového automobilu - VIN (Vehlice Identification Number), poskytne vstupní údaje do návrhu pojistné smlouvy. Ověří technické údaje a v databázích vyhledá poslední známou ceníkovou cenu nového srovnatelného automobilu prodávaného v základní výbavě prostřednictvím slovenské obchodní sítě výrobce nebo dovozce. Průměrnou tržní hodnotu ojetého automobilu vypočítá z množiny srovnatelných automobilů v základní výbavě s průměrným jízdním výkonem (km). Takto získané informace lze vytisknout nebo exportovat do elektronického návrhu pojistné smlouvy.SKukázka (ukázka)AAD-UPPA20 bodů
Historie cen nových automobilů  Online aplikace obsahuje cenové údaje od roku 1986 posbírané od slovenských a českých výrobců a importérů nových osobních nebo užitkových automobilů s celkovou hmotností do 3,5 tun. K rozhodnému datu v nich vyhledá pořizovací cenu nového automobilu včetně volitelné výbavy za příplatek (opce). Pokud se k rozhodnému datu automobil neprodával, vyhledá průměrnou cenu nového automobilu vypočtenou ze všech zveřejněných prodejních cen v rozhodném roce, nebo poslední známou cenu včetně volitelné výbavy za příplatek. Všechny tyto informace se dají použít k sestavení pojistné částky nebo výchozí hodnoty automobilu. Služba je přístupná od 04/2012CZ + SKukázka (ukázka)AAD-HCNA20 bodů
Ocenění osobního nebo užitkového automobilu – extra  Tato online aplikace je určená na oceňování (stanovení hodnoty) ojetých osobních a lehkých nákladních automobilů s celkovou hmotností do 3,5 tuny. Při stanovování hodnoty automobilu se vychází z databáze průměrných tržních hodnot ojetých automobilů na slovenském nebo českém trhu. Oceňovaný automobil se porovnává s porovnatelnými automobily na volném trhu, kterých technický stav zodpovídá průměrnému jízdnímu výkonu (km). Po vykonání povolených korekcí zohledňujících odlišný jízdní výkon, odlišný technický stav a odlišné vybavení, se dozvíte jakou prodejní nebo výkupní hodnotu má oceňovaný automobil v daném regionu. Dozvíte se také, za jakou průměrnou cenu se nový automobil prodával v roce výroby a pokud se už neprodává tak jeho poslední známou ceníkovou cenu. Upozorňujeme na to, že protokol k ojetému automobilu nemusí být akceptovaný pro právní úkony, protože nemá formu znaleckého posudku. Služba je přístupná od 11/2009.CZ + SKukázka ukázka (ukázka)AAD-OCA-extra20 bodů
Ocenění nákladního automobilu - extra  Tato online aplikace je určena k oceňování (stanovení hodnoty) ojetých nákladních automobilů s celkovou hmotností nad 3,5 tuny. Při určování hodnoty automobilu se vychází z databáze průměrných tržních hodnot ojetých nákladních automobilů na českém nebo slovenském trhu. Oceňovaný automobil se porovnává se srovnatelnými automobily na volném trhu, jejichž technický stav zodpovídá průměrnému jízdnímu výkonu (km). Po provedení povolených korekcí zohledňujících odlišný jízdní výkon, odlišný technický stav a odlišné vybavení, se dozvíte jakou prodejní nebo výkupní hodnotu má oceňovaný automobil v daném regionu. Dozvíte se také, za jakou průměrnou cenu se nový automobil prodával v roce výroby a pokud se již neprodává tak jeho poslední známou ceníkovou cenu. Upozorňujeme na to, že protokol k ojetému automobilu nemusí být akceptovaný pro právní úkony, jelikož nemá formu znaleckého posudku. Služba je přístupná od 10/2012.CZ + SKukázka (ukázka)AAD-OCNA-extra30 bodů
Prognóza zůstatkové hodnoty automobilu  Tato online aplikace na základě předpokládané doby používání automobilu (počet měsíců) a předpokládaného ročního jízdního výkonu (počet ujetých kilometrů) stanoví předpokládanou zůstatkovou hodnotu nového osobního nebo užitkového automobilu s celkovou hmotností do 3,5 tuny. Naše know-how pro stanovení zůstatkové hodnoty zohledňuje opotřebení automobilu při vyváženém provozním režimu a údržbu podle servisního plánu, zohledňuje meziroční inflaci, očekávanou modernizaci automobilu a předpokládaný vývoj nabídky a poptávky na volném trhu. Předpokládaná zůstatková hodnota automobilu nezohledňuje poškození resp. technické zhodnocení nebo znehodnocení způsobené vykonanou opravou po havárii. Služba je přístupná od 04/2012.CZ + SKukázka (ukázka)AAD-PZHA50 bodů
Katalog nových osobních automobilů (ceny a srovnání)  Katalog nových osobních automobilů obsahuje automobily dle aktuální nabídky nových automobilů na slovenském a českém spotřebním trhu. Specifikace a ceny nových automobilů vybavených standardní výbavou nám poskytují oficiální importéři automobilů. Doporučené ceny automobilů nezohledňují krátkodobé cenové zvýhodnění ani žádné akce prodejců na dodání nadstandardní nebo doplňkové výbavy. Výhodou této služby je možnost porovnání různých značek nebo modelů automobilů navzájem a navíc ještě i ve dvou různých regionech (max.5 automobilů pro jedno porovnání). Detail automobilu je možné vytisknout.CZ + SKukázka (ukázka)AAD-KGOV1/5* bodů
Katalog nových užitkových automobilů (ceny a srovnání)  Katalog nových užitkových automobilů s celkovou hmotností do 3,5t obsahuje automobily dle aktuální nabídky nových automobilů na slovenském a českém spotřebním trhu. Specifikace a ceny nových automobilů vybavených standardní výbavou nám poskytují oficiální importéři automobilů. Doporučené ceny automobilů nezohledňují krátkodobé cenové zvýhodnění ani žádné akce prodejců na dodání nadstandardní nebo doplňkové výbavy. Výhodou této služby je možnost porovnání různých značek nebo modelů automobilů navzájem a navíc ješte i ve dvou různých regionech (max.5 automobilů pro jedno porovnání). Detail automobilu je možné vytisknout.CZ + SKukázka (ukázka)AAD-KGUV1/5* bodů
Katalog nových motocyklů (ceny a srovnání)  Katalog nových motocyklů obsahuje motocykly dle aktuální nabídky nových motocyklů na slovenském spotřebním trhu. Specifikace a ceny nových motocyklů vybavených standardní výbavou nám poskytují oficiální importéři motocyklů. Doporučené ceny nezohledňují krátkodobé cenové zvýhodnění ani žádné akce prodejců na dodání nadstandardní nebo doplňkové výbavy. Výhodou této služby je možnost porovnání různých značek nebo modelů motocyklů navzájem (max.5 motocyklů pro jedno porovnání). Detail motocyklu je možné vytisknout.SKukázka (ukázka)AAD-KGMO1/5* bodů
*Platí pro komerční využití.


CENÍK PRO NÁKUP KREDITNÍCH BODŮ (platný od 1.1.2023)

cena v EUR s DPHdoba platnostizpůsob objednání
1 bod  Přes online objednávku můžete jednorázově nakoupit minimálně 40 a maximálně 1000 kreditních bodů. Jednorázové nákupy můžete zopakovat neomezeně.0,4812 měsícůpřes odkaz "Objednat body" v záhlaví účtu
40 až 1000 bodů  Přes online objednávku můžete jednorázově nakoupit minimálně 40 a maximálně 1000 kreditních bodů. Jednorázové nákupy můžete zopakovat neomezeně.počet x 0,4812 měsícůpřes odkaz "Objednat body" v záhlaví účtu
balík bodů  Balík kreditních bodů představuje takový počet kreditních bodů, který není možné objednat jednorázově přes online objednávku. Balík kreditních bodů nakoupíte za zvýhodněný předem dohodnutý paušální poplatek.dohodoudohodoumailem na mail
servisní poplatek (skupina účtů)  Servisní poplatek zahrnuje podporu při správě skupinových účtů, na které se přihlašují třetí osoby na odpovědnost a náklady objednavatele. Objednatel může požadovat zřízení nebo zrušení skupinových účtů, rozdělení kreditu mezi účty, přesun bodů mezi účty, změnu přihlašovacích údajů nebo zablokování nežádoucího přístupu k účtu.6,00/účet/měsícvolitelnámailem na mail


© AGENTURA AUTO DATA, spol. s r.o.   Všeobecné podmínky pro používání aplikací na stránce     Ochrana osobních údajů     Souhlas se zpracováním osobních údajů